“Rehabilitacja i przyjemność”

Już zakończyły się wszystkie zajęcia zaplanowane w projekcie.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, uczestnikom i ich opiekunom.

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego

Hipoterapia – “Otwarty świat”

Kontynuujemy zajęcia z hipoterapii chociaż aura nie zawsze nam sprzyja.
Dzieci mimo nie zawsze sprzyjającej pogody są zawsze chętne do współpracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Ostatnie zajęcia hipoterapii projektu “Rehabilitacja i przyjemność”

Dziś zakończyliśmy zajęcia hipoterapii. Dzieci się świetnie czuły, chętnie wykonywały ćwiczenia. Nie obyło się bez przytulania i podawania Bazylce smakołyków.

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego