FUNDACJA

Władze Fundacji:

Zarząd

Jagna Piechowiak –Prezes Zarządu

Przemysław Piechowiak – Wiceprezes  Zarządu

Agnieszka Piechowiak – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Joanna Haremza-Biegalska – Przewodnicząca Rady Fundacji

Przemysław Mazurek – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Dorota Matela –Sekretarz Rady Fundacji

Możliwość komentowania została wyłączona.