“Noc muzeów” z fundacją. Zwiedzanie poznańskiego węzła wodnego drewnianą repliką łodzi.


Serdecznie zapraszamy!
Początek i koniec na przystani w Starym Porcie w Poznaniu
(współrzędne: 52.411991691390924, 16.94300647096432)
Wydarzenie bezpłatnie
(po wcześniejszym umówieniu tel. 727528229 lub mailowo biuro@fundacja-apja.org.pl)

Zwiedzanie poznańskiego węzła wodnego drewnianą repliką łodzi we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu
W przypadku opadów deszczu zwiedzanie odbędzie się w następną sobotę.
Czas trwania 1 godz., grupy po 10 osób. Rejsy o godzinie 16, 17,18,19 i 20
Początek i zakończenie na przystani w Starym Porcie w Poznaniu.
Popłyniemy wzdłuż umocnień portowych przy ul. Szyperskiej pod mostem kolejowym na Garbarach do pozostałości Śluzy Wielkiej, kanału węglowego i ujścia Bogdanki. Zwiedzanie odbędzie się na drewnianej siedmiometrowej łodzi „Koronna”, zbudowanej na podstawie planów Michała Bohatyrewa z 1933 r. (lotnika i konstruktora pracującego w latach ‘20 ub. w. w poznańskiej fabryce „Lotnik”).
Prowadzenie: kustosz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (st. specjalista ds. zabytków archeologicznych w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków) Pan Bogdan Walkiewicz.
Jest on również archeologiem, kolekcjonerem, modelarzem i fajczarzem. Twórca modeli żaglowców i łodzi, m.in. XII-wiecznej łodzi klepkowej z Lądu, eksponowanej na stałej wystawie poznańskiego Muzeum Archeologicznego. Autor publikacji i artykułów z zakresu archeologii. Zajmuje się  tematyką XVII-XVIII-wiecznych fajek glinianych z wykopalisk archeologicznych, problematyką epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz późnośredniowiecznymi grodziskami stożkowatymi w Wielkopolsce. Interesuje go również komputeryzacja w archeologii, zastosowanie zdjęć lotniczych w archeologii oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa. Brał udział w badaniach archeologicznych i wykopaliskach na terenie Białogardu, Kuczkowa, Jarocina i Nowego Miasta nad Wartą,
a następnie kierował wykopaliskami w Jarocinie, Połażejewie, ŚremieHelenkach, Nawinie, Sławicy, Żernikach, Luboniu-Żabikowie, Gostyniu i Poznaniu. Jest wiceprezesem Okręgu Wielkopolskiego, Związku Polskich Fotografów Przyrody (wystawy zbiorowe oraz trzy indywidualne). Pozostaje też prezydentem Klubu Kolekcjonerów Fajek w Poznaniu (w latach 1992-1996 był Prezydentem Rady Polskich Klubów Fajczarskich).

Zdjęcia łodzi “Koronna”, którą będziemy zwiedzać Poznański Węzeł Wodny, w tle pozostałości Śluzy Wielkiej.
Fotografia na plakacie i poniżej Sławek Wąchała, grafika “Nocy muzeów” – ilustratorka Adela Madej.

“Rehabilitacja i przyjemność”

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z hipoterapii i muzykoterapii w ramach projektu “Rehabilitacja i przyjemność” współfinansowanego przez Powiat Poznański.
Hipoterapię prowadzimy w Rogalinku a zajęcia z muzykoterapii w Przedszkolu nr 3 integracyjnym w Mosinie.