Zajęcia z hipoterapii

Doczekaliśmy się dobrej pogody. Przygotowujemy się do rozpoczęcia zajęć hipoterapii. Zajęcia będą w Rogalinku. Zapraszamy.