“KULTURA NA OKU”

oko z pp

Projekt „Kultura na oku” ma na celu popularyzację różnych dziedzin sztuki: teatru, poezji, literatury i piosenki poetyckiej oraz zaspakajanie potrzeb kulturalnych wyższego rzędu mieszkańców gmin Dopiewo i Kórnik w terminie od 15.04. – 31.12.2015 r. W ramach projektu odbędą się teatralne spotkania warsztatowe zakończone przedstawieniem dla dzieci, spotkanie z autorem książki dla dzieci, koncerty piosenki poetyckiej oraz konkursy „Jednej piosenki”.
Innowacyjność projektu polega na zaangażowaniu społeczności lokalnej w przygotowanie i prezentację przedstawienia oraz aktywizowaniu twórczego potencjału widzów, czyli traktowaniu ich jako animatorów kultury, a nie tylko jako odbiorców. Widzowie będą mieli okazję obcowania z żywym słowem, aktorami, sztuką , twórcami. Laureaci konkursów „Jednej piosenki” otrzymają nagrody (książki, tomiki poezji, płyty z piosenkami poetyckimi itp.). Dla najmłodszych zaproponujemy spotkanie autorskie dedykowane szczególnie tej grupie wiekowej, stwarzające możliwość zaangażowania dzieci we wspólną zabawę. Wszystkie dzieci uczestniczące w spotkaniu otrzymają książkę.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

swwznak-kolor pomn 2

Partnerami społecznymi projektu są:
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie
Biblioteka Publiczna w Kórniku

Patron medialny:
LogoRadioMerkuryp     EMAUS 20 lat LOGO_krzywe CMYK

Otagowano .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.