Zakończenie projektu “Otwarty świat” w Poznaniu i Gębicach

21 listopada w Poznaniu na Scenie Wspólnej a 23 listopada W ZSS w Gębicach podsumowaliśmy projekt ” Otwarty świat”, współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Oto nagranie z przedstawienia  przygotowanego na zajęciach teatralnych pod kierunkiem aktora Teatru Nowego Janusza Andrzejewskiego:

Relacja ze szkoły w Gębicach gdzie podsumowanie przygotowali uczniowie szkoły pod kierunkiem nauczycieli a było to połączone z obchodami patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego

Osiem lat w podróży z Koziołkiem Matołkiem

 

Biedny jest ten Kornel Makuszyński. Napisał dziesiątki wartościowych oraz wesołych książek dla dzieci i młodzieży, ale gdy trzeba przybliżyć sylwetkę pisarza, to wszyscy zaczynają meczeć i pokazywać Koziołka Matołka.

 

Dlaczego? Dlaczego niezbyt mądry Koziołek Matołek tak mocno rozpala naszą wyobraźnię? Dlaczego mimo pojawiającego się na ustach obserwatorów drwiącego uśmiechu z podejmowanych przez niego działań, budzi naszą sympatię?

Dlatego, że jest empatyczny? Dlatego, że kieruje się dobrocią? Dlatego, że jest patriotą? – Na pewno!

Myślimy jednak, że największą sympatię, a nawet podziw budzi w nas determinacja Koziołka w podróży do Pacanowa, niepoddawanie się przeciwnościom losu, otwarcie na świat oraz nieustająca wiara w to, że marzenia się spełniają. Przygody Koziołka Matołka stają się więc alegorią podróży człowieka przez życie. Każdy z nas pragnąłby mieć tyle zapału, tyle wiary i tyle optymizmu, co bohater komiksu Kornela Makuszyńskiego, w dążeniu do własnego celu.
Wymienione wyżej postawy są również tymi, które pragniemy nieustannie zaszczepić w serca uczniów naszej szkoły. Tak też narodził się pomysł na uczczenie ósmej rocznicy nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Gębicach imienia Kornela Makuszyńskiego oraz podsumowanie projektu „Otwarty Świat” prowadzonego przez fundację „APJA”.
23 listopada, na rocznicowej uroczystości pojawili się goście: Naczelnik Wydziału Oświaty p. Ryszard Jabłonowski, przedstawiciele fundacji „Apja”, Siostry z Ośrodka „Nasz Dom”, rodzice dzieci, uczących się w naszej Szkole. Inspiracją dla programu artystycznego były wybrane strofy wiersza autorstwa p. Szymona Małeckiego, do którego przygotowano inscenizację:

Bo świat jest otwarty dla tych,
Którym obca jest wygoda,
Którzy pragną go poznawać,
Których hasłem jest „przygoda”.

W przedstawieniu główny bohater – Koziołek Matołek dodaje sobie otuchy śpiewem i tańcem, pływa po rzekach i morzach, jeździ na koniu i podróżuje w towarzystwie psa. Wymienione czynności odpowiadają zajęciom prowadzonym w szkole, w ramach realizacji projektu „Otwarty Świat”: żeglarstwo, hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia. Dzieci z kółka tanecznego pod opieką pań: Moniki Fąki i Wioletty Michalskiej zaprezentowały energetyczne układy choreograficzne. Tequila- pies do dogoterapii pod opieką pani Karoliny Rybarczyk miał także swoją rolę w inscenizacji słowno-muzycznej.
Podczas uroczystości panie: Agnieszka Tetzlaff, Edyta Szostak, Anna Kozera- Korczyc, Agnieszka Roszak oraz pan Piotr Swadzyniak, czyli przedstawiciele rodziców i nauczycieli czytali fragmenty książek K. Makuszyńskiego. Tego dnia odbył się również turniej wiedzy na temat twórczości naszego patrona, który prowadzili pani Magdalena Małecka i pan Grzegorz Rączka. Po występach na scenę, „wjechał” tort, większy od pani Izabeli Tadli, która ów wózek wprowadzała. Choć tort był olbrzymi – to nasi uczniowie poradzili sobie z nim bez żadnego problemu.
Podsumowania projektu „Otwarty Świat” dokonała pani Jagna Piechowiak z fundacji „Apja”, Dziękując zaangażowanym w przedsięwzięcie osobom oraz koordynatorom pani Marzenie Szcześniak i panu Szymonowi Małeckiemu, wręczyła wszystkim uczestnikom projektu drobne upominki.

Program zakończył koncert zespołu szanty w składzie: pan Krzysztof Jurkiewicz – gitara i harmonijka ustna oraz pan Jacek Jakubowski – akordeon.

Kierując się słowami Kornela Makuszyńskiego „stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”, bądźmy radośni, uśmiechajmy się, a nade wszystko bądźmy dobrymi, bo przecież „mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa”!

„Obrazy słowem malowane” spotkanie podsumowujące warsztaty teatralne

oko z pp  Teatralne spotkania warsztatowe zorganizowane były przez naszą fundację  w ramach projektu „Kultura na oku” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
swwznak-kolor pomn 2     Partnerem społecznym projektu jest Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury W Dopiewie. Zajęcia odbywały się w udostępnionej przez GBPiCK sali Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie.   Podczas warsztatów, prowadzonych przez Janusza Andrzejewskiego, aktora Teatru Nowego w Poznaniu, uczestnicy wykonywali ćwiczenia oddechowe oraz aparatu mowy (usta, język, krtań, struny głosowe). Błędy były natychmiast wychwytywane i korygowane przez prowadzącego.
Ćwiczenia stanowiły podstawę do rozpoczęcia pracy z tekstem, aby słowo mogło zabrzmieć i dotrzeć do słuchacza, widza. Każdy z uczestników wybrał do pracy fragment „Pana Tadeusza” oraz dowolną bajkę dla dzieci (prozą lub wierszem).
W miarę trwania zajęć wszyscy, obserwując siebie nawzajem, uświadamiali sobie popełniane błędy i pracowali nad ich usunięciem. W efekcie nabierali coraz większej pewności siebie przed publicznym wystąpieniem. Warsztaty kończyły się bowiem spotkaniem pt.: „Obrazy słowem malowane”, na które zaprosiliśmy publiczność, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszej widowni.
Nasi milusińscy z zainteresowaniem słuchali trudniejszych fragmentów „Pana Tadeusza” i żywo reagowali śmiejąc się i bijąc brawo podczas słuchania bajek. Po występie uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Relacja z zajęć teatralnych przeprowadzonych 25 czerwca 2015 r.

Relacja z pierwszych zajęć teatralnych

oko z pp
Przedstawiamy relację fotograficzną z pierwszych zajęć prowadzonych przez aktora Janusza Andrzejewskiego.
Warsztaty odbywają się w Konarzewie w ramach projektu “Kultura na oku” współfinansowanego przez                                                                                                                                                    swwznak-kolor pomn 2
Naszym partnerem jest Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie

„Kultura na oku” – nabór na teatralne spotkania warsztatowe

oko z pp

Rozpoczynamy realizację projektu „Kultura na oku” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Naszymi partnerami będą: Biblioteka Publiczna w Kórniku
i Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie

Patronat medialny objęło Radio Merkury i Radio Emaus.
LogoRadioMerkuryp    EMAUS 20 lat LOGO_krzywe CMYK

W ramach projektu odbędą się warsztaty teatralne, spotkania autorskie, koncerty, konkursy. O wszystkich wydarzeniach będziemy informowali na bieżąco.

Tymczasem ogłaszamy nabór na teatralne spotkania warsztatowe, które poprowadzi Janusz Andrzejewski – aktor, reżyser, pedagog.

 

“KULTURA NA OKU”

oko z pp

Projekt „Kultura na oku” ma na celu popularyzację różnych dziedzin sztuki: teatru, poezji, literatury i piosenki poetyckiej oraz zaspakajanie potrzeb kulturalnych wyższego rzędu mieszkańców gmin Dopiewo i Kórnik w terminie od 15.04. – 31.12.2015 r. W ramach projektu odbędą się teatralne spotkania warsztatowe zakończone przedstawieniem dla dzieci, spotkanie z autorem książki dla dzieci, koncerty piosenki poetyckiej oraz konkursy „Jednej piosenki”.
Innowacyjność projektu polega na zaangażowaniu społeczności lokalnej w przygotowanie i prezentację przedstawienia oraz aktywizowaniu twórczego potencjału widzów, czyli traktowaniu ich jako animatorów kultury, a nie tylko jako odbiorców. Widzowie będą mieli okazję obcowania z żywym słowem, aktorami, sztuką , twórcami. Laureaci konkursów „Jednej piosenki” otrzymają nagrody (książki, tomiki poezji, płyty z piosenkami poetyckimi itp.). Dla najmłodszych zaproponujemy spotkanie autorskie dedykowane szczególnie tej grupie wiekowej, stwarzające możliwość zaangażowania dzieci we wspólną zabawę. Wszystkie dzieci uczestniczące w spotkaniu otrzymają książkę.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

swwznak-kolor pomn 2

Partnerami społecznymi projektu są:
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie
Biblioteka Publiczna w Kórniku

Patron medialny:
LogoRadioMerkuryp     EMAUS 20 lat LOGO_krzywe CMYK