“Otwarty świat”

Poniżej pierwsze nadesłane zdjęcia prac wykonanych przez uczestników projektu Otwarty świat”.
Projekt był współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Dodaj komentarz