„Kultura słowa – integracyjne warsztaty teatralne”

Projekt „Kultura słowa – integracyjne warsztaty teatralne” miał na celu zwiększenie integracji  seniorów (60+) i  młodych osób (wiek gimnazjalny i licealny) w trzech gminach na terenie Wielkopolski. Zaproponowaliśmy uczestnikom integracyjne warsztaty prowadzone przez aktora, podczas których przy pomocy utworów polskich romantyków, zwróciliśmy uwagę na piękno i bogactwo polskiego języka literackiego. Podczas pracy osoby młodsze i starsze mogły się poznać , pokazać swoje zalety, wykazać gotowość do współdziałania i przekonać się, że są sobie nawzajem potrzebne.  Seniorzy zostali zmotywowani do wyjścia z domu, przerwania izolacji i podjęcia jakiegoś działania. Oddziaływali wychowawczo na młodzież, przekazując i utrwalając w młodych ludziach zasady dobrego współżycia w grupie, zasadę wzajemnego poszanowania drugiego człowieka, wytrwałości i cierpliwości. Uczestnictwo w projekcie wpłynięło na poprawę stanu psychicznego osób starszych i na zwiększenie ich pewności siebie. Młodzież zaraziła seniorów swoją energią i chęcią działania. Młodzi ludzie uzmysłowili seniorom, że nie są przez nich odrzucani, że liczą na możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia osób starszych. Wszyscy  pogłębili umiejętność pracy w zespole, prowadzenia dyskusji, słuchania argumentów rozmówców oraz rolę kompromisu przy działaniach grupowych. Uczestnicy pracując na wybranych wierszach   dowiedzieli się  jak ważnymi elementami interpretacji tekstu są m. in. oddech, dykcja i emisja głosu.
Zajęcia zakończyły się  prezentacją przed publicznością w wykonaniu uczestników warsztatów. Aby pogłębić integrację osób biorących udział w projekcie każdy uczestnik otrzymał, oprócz dyplomu ukończenia warsztatów, zaproszenie na spektakl teatralny Sceny z Bliska, który odbył się w Domu Kultury “Pod Lipami”
Projekt był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

swwznak-kolor pomn 2

Patronat medialny:  Radio Emaus i Radio Merkury.

LOGO EMAUSp      LogoRadioMerkuryp

Galeria

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.