Teatr “Mozaika” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie 

Teatr “Mozaika” wystawił przedstawienie dla uczniów Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Koninie
Wszystkim się bardzo podobało i żywiołowo reagowali co widać na załączonych zdjęciach.

Projekt”Otwarty świat”współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego