„Kultura na oku” – spotkanie autorskie z poetką Dorotą Ryst.

      21.09.2016 r. o godz. 17.30 w Bninie, w filii Biblioteki Publicznej w Kórniku odbędzie się spotkanie
z poetką Dorota Ryst.
Pani Dorota Ryst jest absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, laureatką wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Jej wiersze były publikowane w almanachach pokonkursowych oraz w prasie literackiej (m.in. Topos, BlizaMigotania, Łabuź, Gazeta Kulturalna oraz w Świerszczyku – wiersze dla dzieci). Od 2005 r.  jest członkiem Związku Literatów Polskich. Jest również autorką kilku własnych tomików poetyckich: Odmiana przez przypadki, Widoczki. Wiersze bezwstydne, Czasunek, Punkty przecięcia, Część planu i ostatnia z 2016 r. – Sample story). Dorota Ryst bierze czynny udział w życiu literackim – współtworzyła Grupę Twórczą OKNO, organizuje warsztaty poetyckie, a od roku 2010 jest wiceprezesem Stowarzyszenia „Salon Literacki”.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc Biblioteka Publiczna w Kórniku przyjmuje rezerwację miejsc.

Zapraszamy!
Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
Partnerami są Biblioteka Publiczna w Kórniku i Biblioteka Kórnicka PAN. Patronat medialny nad projektem objęło Radio Emaus i Radio Merkury.