You are currently viewing “Otwarty świat”

“Otwarty świat”

15.10 Zajęcia stolarsko-renowacyjne

Malujemy, malujemy. Tym razem też deski podłogowe. Z jednej strony specjalnym środkiem impregnującym, a z wierzchu farbą. Zaczynamy montaż. Popatrzcie jak nam poszło.