„Woła nas świat” – zajęcia żeglarskie w Kiekrzu

Wspomnienie z zajęć żeglarskich w Kiekrzu z udziałem uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach i Niepublicznej Szkoły i Gimnazjum „Zawsze razem z Poznania.
Projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego  

Zajęcia z elementami szkolenia żeglarskiego na jeziorze Bytyń Wielki

A tak wyglądały zajęcia żeglarskie na jeziorze Bytyń Wielki przeprowadzone przy wsparciu

Armatorskiego Klubu Żeglarskiego –  AKŻ90. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Otwarty świat”
współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego