Rok 2018 – podsumowanie

Dziękujemy Radzie Fundacji za wsparcie naszej działalności, wolontariuszom i przyjaciołom za pomoc, instruktorom
za wzorowe przeprowadzenie zajęć, beneficjentom za udział a widzom za obecność. Bez Waszego wsparcia i obecności nie byłoby naszej działalności. Słowa uznania i podziękowania należą się naszym partnerom społecznym: Zespołowi Szkół Specjalnych w Gębicach, Zespołowi Placówek Oświatowych „Nasz Dom”, Niepublicznej Szkole Podstawowej
i Gimnazjum „Zawsze Razem”, Przedszkolu nr 3 Integracyjnemu z Mosiny, Przedszkolu nr 130 w Poznaniu, WTZ „Pomost” i „Przyjaciele” Bibliotece Publicznej w Kórniku, Bibliotece Miejskiej w Luboniu, Wielkopolskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu, Klubowi AKŻ 90, Klubowi Żeglarskiemu „Energetyk” z Konina, Wydawnictwu „Bis”, Osiedlowemu Klubowi „Krąg” oraz sponsorom: Hotelowi Ibis Stare Miasto w Poznaniu, Macif TUW Życie, Hotelowi „Daglezja”, firmom „Bobbliny”, ” Sea-adventure” i „Jung Serwis”
Ze spraw ważnych dla przyszłości fundacji to przyznanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego 1%.
Możemy się również pochwalić otrzymanym wyróżnieniem w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Osób
z Niepełnosprawnościami”.
Dla nas to był rok intensywnej pracy, zrealizowaliśmy dziesięć projektów:

1) „Muzyczny spacer wśród książek” (współfinansowany przez Miasto i Gminę Kórnik)
2) „Kultura na oku” (współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego)
3) „Hipoterapia – rehabilitacja i przyjemność” (współfinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego)
4) „Woła nas świat” (współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego)
5) „Szkutnia – kultura żeglugi śródlądowej” (finansowany przez Miasto Poznań)
6) „Otwarty świat” (współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego)
7) „A u nas powstanie!” (współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
realizacja do 30 czerwca 2019 r.)
Były to projekty autorskie, niektóre będące kontynuacją projektów ubiegłorocznych.
Projekty które zrealizowaliśmy we współpracy z Osiedlowym Klubem „Krąg”:
8) „Scena bez kurtyny” (współfinansowany przez Miasto Poznań)
9) „Niepodległa dla każdego” (współfinansowany przez Miasto Poznań)
oraz projekt autorstwa Kamy Kuik
10) „Iskierki pamięci w nas dziś. Wnuczęta i prawnuczęta Powstańców
Wielkopolskich” (współfinansowany przez Miasto Poznań)
Zrealizowaliśmy również ze środków własnych koncert Basi Stępniak-Wilk pt.: „Walentynkowy koncert charytatywny”Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.