„Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością – II edycja” – 2014 r.

Podsumowanie projektu „Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością – II edycja” – 2014 r.