„Muzyczny spacer wśród książek”

Projekt „Muzyczny spacer wśród książek” ma na celu zwiększenie zainteresowania książką i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kórnik  . W trakcie zrealizowanego w 2016 roku projektu przeprowadziliśmy prelekcje tematyczne, uzupełnione ilustracją muzyczną o wybranych książkach i ich autorach; przewodnikach turystycznych – koncert piosenki turystycznej, książki obcojęzycznych pisarzy – koncert piosenki obcojęzycznej, poezji – koncert piosenki literackiej. Prelekcje były prowadzone przez autorów książek lub innego prelegenta. Autor książki opowiadał o swoim dorobku, przedstawiał napisane przez siebie utwory i zachęcał do ich przeczytania. Widzowie  mogli zadawać pytania i prowadzić dyskusję. Następnie pracownik biblioteki prezentował książki zaproszonego autora, które są dostępne w bibliotece oraz inne pozycje literatury tego samego nurtu. W drugiej części spotkania zaprosiliśmy do wysłuchania koncertu jako ilustracji muzycznej prelekcji.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.