“Otwarty świat” 2016 – Zajęcia szkutnicze

Rozpoczynamy zajęcia szkutnicze. Budujemy dwie łodzie wiosłowe metodą skin of frame konstrukcji Marcina Bobera. Zajęcia prowadzimy w ZSS w Gębicach. Oto relacja z pierwszego dnia zajęć
Projekt “Otwarty świat” współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego