Audycja w radio Emaus

W listopadzie w radio Emaus,  które było patronem medialnym projektu:
“Otwarty świat-aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością”,
została zarejestrowana rozmowa  omawiająca projekt.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy w  audycji  pt. “Tu i teraz” prowadzonej przez Piotra Jóźwika.