Zajęcia z elementami szkolenia żeglarskiego na jeziorze Bytyń Wielki

A tak wyglądały zajęcia żeglarskie na jeziorze Bytyń Wielki przeprowadzone przy wsparciu

Armatorskiego Klubu Żeglarskiego –  AKŻ90. Zajęcia odbyły się w ramach projektu “Otwarty świat”
współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego