“A u nas powstanie!”

„A u nas powstanie!” to projekt interdyscyplinarny, który za pomocą różnych dziedzin sztuki (literatura, teatr, plastyka, muzyka) wpłynie na zwiększenie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego oraz na kultywowanie pamięci o zasłużonych, wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach związanych z tym ważnym dla naszego regionu i kraju zrywem niepodległościowym. Nazwa projektu została zapożyczona z książki o tym samym tytule, za zgodą autora – Magdaleny Podbylskiej i wydawcy – Wydawnictwa BIS sp. z o.o..
Dzisiaj odbyło się pierwsze z projektowych spotkań w Szkole Podstawowej “Pod lipami” w Krosinku
Oprawa muzyczna – Przemysław Mazurek.
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego