Regulamin Konkursu Jednego Wiersza

Regulamin Konkursu Jednego Wiersza

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „APJA”, dalej jako Organizator.
 2. Konkurs przeprowadzany będzie podczas spotkań poetyckich w Bibliotece Publicznej w Kórniku i Bibliotece Miejskiej w Luboniu w dniu 14.11.2014 roku, realizowanych w ramach projektu „Od słowa do słowa”, współfinansowanego przez Samorząd   Województwa Wielkopolskiego.
 3. Konkurs ma na celu inspirowanie twórczości poetyckiej, popularyzację poezji współczesnej oraz integrację lokalnego środowiska twórczego.
 4. Uczestnikami Turnieju mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i zaakceptowały Regulamin konkursu.
 5. Konkurs polega na napisaniu w języku polskim oraz publicznym przedstawieniu jednego    wiersza o dowolnej tematyce (dalej jako Utwór), który musi być w całości oryginalną    twórczością uczestnika Konkursu, nie może być utworem prezentowanym ani    nagradzanym wcześniej w innych konkursach, w tym również w Internecie, nie może być
  również obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
 6. Prace konkursowe (wydrukowane lub napisane odręcznie czytelnym pismem oraz podpisane imieniem i nazwiskiem) wraz z kartą zgłoszeniową będą zbierane przez Organizatora w dniu spotkania, przed jego rozpoczęciem. Karty zgłoszeniowe i regulamin są dostępne w bibliotekach oraz na stronie internetowej Organizatora www.fundacja-apja.org.pl
 7. Kolejność prezentacji wierszy przez uczestników będzie losowa, czas prezentacji nie może przekroczyć trzech minut.
 8. W przypadku przystąpienia do konkursu więcej niż 20 osób, jury zastrzega sobie możliwość dokonania wstępnej selekcji prac konkursowych.
 9. Jury powołane przez Organizatora oceni przestawione prace oraz przyzna nagrody rzeczowe.
 10. Jury może przyznać maksymalnie 3 nagrody podczas jednego spotkania.
 11. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 12. Organizator nie zwraca autorom prac konkursowych ani nie wypłaca za nie wynagrodzenia.
 13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie oraz wprowadzanie do systemów informatycznych danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb realizacji projektu „Od słowa do słowa” oraz późniejszej ewentualnej publikacji wiersza i udostępnienia ich Województwu Wielkopolskiemu do celów sprawozdawczych i kontroli w ramach realizowanego projektu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 14. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i udostępnienie go przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych, kontrolnych, sprawozdawczych itp.
 15. Uczestnik konkursu przekazuje nieodpłatnie na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie dotyczące Utworu na następujących polach eksploatacji:
  a). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzanie odpowiednią techniką, w tym: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrową, egzemplarzy utworu,
  b). w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub pozostałych egzemplarzy,
  c). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt.b. – publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 16.  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 17. Sprawy sporne nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 18. Karta zgłoszeniowa do konkursu

Relacja z koncertu Piotra Bakala w Połajewie

Filmowa relacja z koncertu Piotra Bakala i konkursu “Jednej Piosenki” który przeprowadziliśmy w ramach projektu “Od słowa do słowa” ( to również tytuł jednej z piosenek Pana Piotra) w Gminnym Ośrodku Kultury w Połajewie.
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
swwznak-kolor pomn 2
Patronat medialny sprawują stacje radiowe: Emaus i Merkury.   LOGO EMAUSp  LogoRadioMerkuryp

Piotr Woźniak w Bibliotece Publicznej w Kórniku – recenzja

Żyjemy dziś szybko, w tłoku i natłoku – zdarzeń, zadań, obowiązków, myśli i słów. Gnamy przez życie, jakbyśmy się bali, że nie zdążymy go przeżyć. I w tym biegu wielu rzeczy nie zauważamy, mijamy bezrefleksyjnie. Jesteśmy pobieżni i powierzchowni – często również w stosunku do ludzi.
„Nie lubię się spieszyć. Efektem pośpiechu jest zamęt” – powiedział w jednym z wywiadów Piotr Woźniak, muzyk, który 17 października gościł w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
W jesiennej scenerii, otulona zapachem jabłek i świeżego ciasta publiczność poddała się magii głosu artysty. Spokojne i nastrojowe utwory kołysały się wraz z cieniami w świetle świec. Piękne poetyckie strofy poruszały drzemiące jesiennie emocje. W epoce internetu, tabletów, telefonów komórkowych, podróży lotniczych, laserów i wszechobecnej elektroniki, jesteśmy wciąż tak samo bezbronni wobec uczuć jak starożytni. Tak samo kochamy i nienawidzimy, cieszymy się i martwimy, pragniemy, czujemy strach, tęsknotę, niepokój czy radość. To wszystko wyrażają utwory Piotra Woźniaka.
Uczestnicy spotkania, zaproszeni przez artystę do wspólnej zabawy, w przerwie próbowali swoich sił twórczych, układając strofy piosenki. Autorzy tekstów wyróżnionych przez jury otrzymali nagrody, a zwycięskie strofy pana Sławomira Animuckiego zostały przez barda zaśpiewane.}
W ten wieczór czas nieco zwolnił.
Lidia Ryś

DSC09498a  DSC09496a  DSC09495a  DSC09505a  DSC09518a

Koncert realizowany w ramach projektu „Od słowa do słowa” , współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
swwznak-kolor pomn 2
Patronat medialny sprawują stacje radiowe: Emaus i Merkury.       LOGO EMAUSp  LogoRadioMerkuryp

Ryszard Muzaj- liryczne morskie opowieści w Połajewie

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie brzmią jeszcze dźwięki ballad Piotra Bakala, a już czekamy na kolejny koncert realizowany przez Fundację „APJA”w ramach projektu „Od słowa do słowa” . Ósmego listopada o godz. 1800 wystąpi bowiem na połajewskiej scenie Ryszard Muzaj. Doświadczony żeglarz, który szlify zdobywał na „Zawiszy Czarnym”oraz na „Oceanii” podczas rejsów polarnych, chętnie dzieli się swoją pasją – czy to za pomocą mediów jako współtwórca audycji radiowych i telewizyjnych, czy to podczas bezpośrednich spotkań z publicznością, gdyż swoją miłość do żywiołu pięknie wyraża za pomocą słów i dźwięków.
Urokliwe ballady Ryszarda Muzaja zapadają słuchaczom głęboko w serca, poruszają zapomniane już struny, brzmią czysto i dźwięcznie niczym „Stare Dzwony” 😉
Zapraszamy na jesienny koncert każdego, kto w słotny wieczór chce się przenieść do przytulnej, radosnej tawerny na przystani.
Do zobaczenia i usłyszenia już wkrótce!
Lidia Ryś

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
swwznak-kolor pomn 2

Patronat medialny sprawują radia: Emaus i Merkury.
LOGO EMAUSp     LogoRadioMerkuryp

Fundacja „APJA” oraz Biblioteka Publiczna w Kórniku zapraszają na koncert

Żyjemy dziś szybko, w tłoku i natłoku – zdarzeń, zadań, obowiązków, myśli i słów. Gnamy przez życie, jakbyśmy się bali, że nie zdążymy go przeżyć. I w tym biegu wielu rzeczy nie zauważamy, mijamy nieuważnie i bezrefleksyjnie. Jesteśmy pobieżni i powierzchowni – często również w stosunku do ludzi.

„Nie lubię się spieszyć. Efektem pośpiechu jest zamęt” – powiedział w jednym z wywiadów Piotr Woźniak, muzyk, który 17 października zagości w Bibliotece Publicznej w Kórniku.

Piosenki prezentowane przez Piotra są spokojne i nastrojowe. Wiele z nich zaśpiewacie Państwo wraz z artystą, ponieważ są to znane utwory z repertuaru wykonawców popularnych już w latach siedemdziesiątych. To piękne teksty poetyckie, między innymi: Staffa, Tuwima, Osieckiej. Teksty, które się nie starzeją, ponieważ mówią o emocjach, czyli o czymś, co jest niezmienne pomimo postępu i związanych z nim gadżetów. W epoce internetu, tabletów, telefonów komórkowych, podróży lotniczych, laserów i wszechobecnej elektroniki, jesteśmy wciąż tak samo bezbronni wobec uczuć jak starożytni. Tak samo kochamy i nienawidzimy, cieszymy się i martwimy, pragniemy, czujemy strach, tęsknotę, niepokój czy radość.

Koncert Piotra Woźniaka jest przeznaczony dla tych, którzy – przynajmniej tego dnia – spieszyć się nie zamierzają. Jeżeli chcecie Państwo otworzyć się na emocje i powoli smakować chwile – zapraszamy na gitarowy poetycki koncert wspaniałego artysty w piątek, 17 października o godz.19.00 do Biblioteki Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65. Wstęp wolny!

Lidia Ryś

Koncert realizowany w ramach projektu „Od słowa do słowa” przez Fundację „APJA”, współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

swwznak-kolor pomn 2
Patronat medialny sprawują stacje radiowe: Emaus i Merkury.

LOGO EMAUSp LogoRadioMerkuryp

P.WOŹNIAK

 

Koncert Przemka Mazurka w Bibliotece w Luboniu

Nasza fundacja oraz Biblioteka Miejska w Luboniu zapraszają na koncert!

Biblioteka zdaje się być instytucją szacowną, poważną i pełną spokoju, jaki weń wnoszą opasłe woluminy statecznie umoszczone na półkach. W bibliotece zazwyczaj króluje cisza, gdyż przylega do niej czytelnia, gdzie w nabożnym skupieniu głodne mole książkowe przewracają pożółkłe karty inkunabuł.
Czyż nie tak się Państwu kojarzy hasło „biblioteka”?
6 dnia października a.d.2014, w poniedziałek, zburzymy Państwa wyobrażenia, podepczemy je na proch! – bowiem dnia tego nie gdzie indziej, tylko w Bibliotece Miejskiej w Luboniu wystąpi koncertowo w towarzystwie zaprzyjaźnionych dwóch muzyków – Przemek Mazurek.
Laureat kilku niebagatelnych festiwali piosenki poetyckiej nie raz zaskoczy Państwa podczas swojego występu dynamizmem i poczuciem humoru, zgryźliwym komentarzem obecnej rzeczywistości czy ironicznym spostrzeżeniem dotyczącym otaczającego nas świata.
„A więc żadna tu liryka, lecz biochemia czy fizyka, no i w sumie o uczuciach… chyba tyle” – deklaruje artysta w jednym ze swoich utworów. Czy rzeczywiście? Czy może jednak pojawią się w recitalu Przemka Mazurka rzewne ballady z jego bogatego repertuaru? Proszę przyjść i się przekonać!
Zapraszamy Państwa serdecznie na interesujący koncert pt.:”Trzeba coś robić”, który rozpocznie się o godz. 19.00 w Bibliotece Miejskiej w Luboniu we wspomniany poniedziałek, 6 października. Gwarantujemy dobrą zabawę i śmiech.
Wstęp wolny!

Lidia Ryś

Koncert realizowany w ramach projektu „Od słowa do słowa” przez Fundację „APJA”i Bibliotekę Miejską w Luboniu, współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
swwznak-kolor pomn 2

Patronat medialny sprawują stacje radiowe: Emaus i Merkury.
LogoRadioMerkuryp    LOGO EMAUSp

P.MAZUREK

“Od słowa do słowa” audycja w Radio Emaus

Dzisiejsza audycja w Rodio Emaus informująca o projekcie “Od słowa do słowa” współfinansowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego