You are currently viewing Zajęcia z budowy łodzi

Zajęcia z budowy łodziUczniowie ze Szkoły Niepublicznej “Zawsze razem” budują z naszą pomocą łódź wiosłową. Najpierw szlifowanie przygotowanych przez konstruktora Marcina Bobera wręg i wzdłóżników, potem malowanie i wiązanie konstrukcji. Budowę prowadzimy w ramach projektu “Otwarty świat” współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.