You are currently viewing “W kręgu wolności”

“W kręgu wolności”

Zapraszamy do klubu Krąg” na Łazarzu, na koncert pt.: “Księga skarg Jacka Kaczmarskiego” w ramach projektu “W kręgu wolności” realizowanego wspólnie z Osiedlowym Domem Kultury “Krąg” a współfinansowany z budżetu Miasta Poznania.