“Otwarty świat” edycja 2019

Rozpoczynamy kolejną edycję projektu “Otwarty świat” współfinansowaną ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Proponujemy zajęcia, które mobilizują do wyjścia z domu, szkoły czy ośrodka, które będą pokazywały zdolności osób z
niepełnosprawnością, a nie ich ograniczenia. Dużą wagę przywiązujemy do zajęć pogłębiających umiejętności społeczne
uczestników projektu, prowadzące do zwiększenia ich samodzielności. Nowym elementem wprowadzonym w tym roku są zajęcia z elementami horticoterapii połączone z budową drobnej architektury ogrodowej. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z muzykoterapii, hipoterapii, dogoterapii oraz zajęć z elementami horticoterapii, teatralnych, zajęć żeglarskich i motorowodnych, zajęć budowy łodzi metodą skin of frame, zajęć kajakowo-wioślarskich, zajęć na ścianie wspinaczkowej. Kontynuować będziemy blok zajęć “Otwarty dorosły świat”.

Partnerami społecznymi będą: Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie,
Zespół Placówek Oświatowych “Nasz Dom” w Gębicach
Mamy również deklaracje współpracy z Przedszkolem nr 130 w Poznaniu, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-
Wychowawczym w Mosinie, Niepubliczną Szkoła Podstawową i Gimnazjum „Zawsze Razem” w Poznaniu oraz
Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, Armatorskim Klubem Żeglarskim AKŻ 90 w Nakielnie i sołectwem
Rogalinek jako kontynuację działań podjętych w ubiegłych latach.

Otagowano .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.