You are currently viewing “Otwarty świat”

“Otwarty świat”

16.09. Dogoterapia

Zaczynamy zajęcia dogoterapii. Przychodzą cudne pieski. Dajemy im przysmaki, głaszczemy, przytulamy się.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego