You are currently viewing “Otwarty świat”

“Otwarty świat”

24.09. Zajęcia stolarsko-renowacyjne

Malujemy. Tych elementów jest bardzo dużo, a wszystko malujemy 2 razy. Dobrze, że jest duży namiot i wszystko można schować, żeby nam nie zmokło.

https://youtu.be/Kf8wYkRvrss

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego