You are currently viewing “A u nas powstanie!” w Czapurach

“A u nas powstanie!” w Czapurach

17 maja br w szkole podstawowej w Czapurach o godz 11.45 odbędzie się spotkanie z autorką książki dla dzieci
Panią Magdą Podbylską, serdecznie zapraszamy.