Fundacja na targach Boatex 12-14 luty 2016 roku

W dniach 12-14 lutego br. w Poznaniu   odbędą się Targi Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych- Boatex ,
na których przedstawimy  relacje zajęć żeglarskich i motorowodnych na jeziorach, Warcie i Noteci dla osób z niepełnosprawnością.
Zajęcia były realizowane w roku 2014 i 2015 w ramach projektów „Otwarty świat” II i III edycja  współfinansowanych ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz „Woła nas świat” współfinansowanego przez  Wojewodę Wielkopolskiego.
Partnerem społecznym projektów był m. in. Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski.

Symbolicznie

Symbolicznie

Zajęcia z elementami szkolenia żeglarskiego w Kiekrzu

W projekcie „Otwarty świat” prowadzimy bardzo lubiane przez naszych beneficjentów zajęcia z elementami szkolenia żeglarskiego na jeziorze Kikrskim. Pływamy dwumasztową szalupą żaglową DZ po jeziorze Kierskim. Dzieciaki uczą się jak założyć kamizelki ratunkowe i dowiadują się do czego jest im ona potrzebna oraz prostych węzłów. Biorą udział w  ceremoniale żeglarskim podniesienia na początku  i opuszczenia bandery na konću zajęć oraz towarzyszącemu temu wybijaniu szklanek. Jak zwykle nowe doznania wzmacniają dążenia poznawcze podopiecznych i zainteresowanie ćwiczeniami.
Naszym partnerem jest Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski     a korzystamy z gościnnej przystani sekcji żeglarskiej Klubu Posnania

Zajęcia realizowane dla szkoły „Zawsze razem”

Zajęcia dla ZSS w Gębicach

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wilkopolskiego