Zajęcia z elementami szkolenia żeglarskiego w Kiekrzu

W projekcie „Otwarty świat” prowadzimy bardzo lubiane przez naszych beneficjentów zajęcia z elementami szkolenia żeglarskiego na jeziorze Kikrskim. Pływamy dwumasztową szalupą żaglową DZ po jeziorze Kierskim. Dzieciaki uczą się jak założyć kamizelki ratunkowe i dowiadują się do czego jest im ona potrzebna oraz prostych węzłów. Biorą udział w  ceremoniale żeglarskim podniesienia na początku  i opuszczenia bandery na konću zajęć oraz towarzyszącemu temu wybijaniu szklanek. Jak zwykle nowe doznania wzmacniają dążenia poznawcze podopiecznych i zainteresowanie ćwiczeniami.
Naszym partnerem jest Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski     a korzystamy z gościnnej przystani sekcji żeglarskiej Klubu Posnania

Zajęcia realizowane dla szkoły „Zawsze razem”

Zajęcia dla ZSS w Gębicach

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wilkopolskiego

Zajęcia z elementami szkolenia żeglarskiego na jeziorze Bytyń Wielki

A tak wyglądały zajęcia żeglarskie na jeziorze Bytyń Wielki przeprowadzone przy wsparciu

Armatorskiego Klubu Żeglarskiego –  AKŻ90. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Otwarty świat”
współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

„Otwarty świat” zajęcia z elementami szkolenia żeglarskiego w Kiekrzu

Relacja fotograficzna z zajęć z elementami szkolenia żeglarskiego przeprowadzonych dla członków WZINR w ramach projektu „Otwarty świat” współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego
swwznak-kolor pomn 2

Warsztaty teatralne w szkole „Zawsze razem”

„Otwarty świat”,  rozpoczynamy kolejne zajęcia  projektowe – warsztaty teatralne w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum  „Zawsze razem” .
Trenerem jest aktor Teatru Nowego w Poznaniu Janusz Andrzejewski. Również jest On autorem scenariusza przygotowywanego przedstawienia pt: „Dom słońca – wszyscy razem”
Z wielkim zaangażowaniem dzieciaki uczą się tekstu i trenują kolejne sceny.
W przedstawienie zaangażowali się również nauczyciele uczący w szkole, przygotowują kostiumy i scenografię a pan Andrzej Tokarski napisał muzykę do przedstawienia. W scenariuszu zostały wykorzystane wiersze absolwentki szkoły Natalii Turowskiej. Do „Kołysanki” jej autorstwa muzykę skomponował Piotr Woźniak (kompozytor, aranżer, gitarzysta ).
Głosy młodych aktorów nagrał Waldemar Korzyb z TVP Poznań a  Viktor Davydiuk baletmistrz z Teatru Wielkiego przygotował układ taneczny dla siebie i Martyny.
Zdjęcia z próby


Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

„Otwarty świat” kolejna edycja

Zapraszamy na kolejną edycję projektu „Otwarty świat” współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wiellkopolskiego

Partnerami projektu są:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjium „Zawsze razem”
Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządów Ruchu
Przeprowadzimy zajęcia zmuzykoterapii, hipoterapii, dogoterapii, warsztaty teatralne oraz zajęcia z elementami szkolenia żeglarskiego i motorowodnego.
Do udziału w zajęciach zapraszamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności .