„Obrazy słowem malowane” spotkanie podsumowujące warsztaty teatralne

oko z pp  Teatralne spotkania warsztatowe zorganizowane były przez naszą fundację  w ramach projektu „Kultura na oku” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
swwznak-kolor pomn 2     Partnerem społecznym projektu jest Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury W Dopiewie. Zajęcia odbywały się w udostępnionej przez GBPiCK sali Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie.   Podczas warsztatów, prowadzonych przez Janusza Andrzejewskiego, aktora Teatru Nowego w Poznaniu, uczestnicy wykonywali ćwiczenia oddechowe oraz aparatu mowy (usta, język, krtań, struny głosowe). Błędy były natychmiast wychwytywane i korygowane przez prowadzącego.
Ćwiczenia stanowiły podstawę do rozpoczęcia pracy z tekstem, aby słowo mogło zabrzmieć i dotrzeć do słuchacza, widza. Każdy z uczestników wybrał do pracy fragment „Pana Tadeusza” oraz dowolną bajkę dla dzieci (prozą lub wierszem).
W miarę trwania zajęć wszyscy, obserwując siebie nawzajem, uświadamiali sobie popełniane błędy i pracowali nad ich usunięciem. W efekcie nabierali coraz większej pewności siebie przed publicznym wystąpieniem. Warsztaty kończyły się bowiem spotkaniem pt.: „Obrazy słowem malowane”, na które zaprosiliśmy publiczność, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszej widowni.
Nasi milusińscy z zainteresowaniem słuchali trudniejszych fragmentów „Pana Tadeusza” i żywo reagowali śmiejąc się i bijąc brawo podczas słuchania bajek. Po występie uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Relacja z pierwszych zajęć teatralnych

oko z pp
Przedstawiamy relację fotograficzną z pierwszych zajęć prowadzonych przez aktora Janusza Andrzejewskiego.
Warsztaty odbywają się w Konarzewie w ramach projektu „Kultura na oku” współfinansowanego przez                                                                                                                                                    swwznak-kolor pomn 2
Naszym partnerem jest Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie

„Kultura na oku” – nabór na teatralne spotkania warsztatowe

oko z pp

Rozpoczynamy realizację projektu „Kultura na oku” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Naszymi partnerami będą: Biblioteka Publiczna w Kórniku
i Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie

Patronat medialny objęło Radio Merkury i Radio Emaus.
LogoRadioMerkuryp    EMAUS 20 lat LOGO_krzywe CMYK

W ramach projektu odbędą się warsztaty teatralne, spotkania autorskie, koncerty, konkursy. O wszystkich wydarzeniach będziemy informowali na bieżąco.

Tymczasem ogłaszamy nabór na teatralne spotkania warsztatowe, które poprowadzi Janusz Andrzejewski – aktor, reżyser, pedagog.