Relacja z koncertu kończącego projekt „Otwarty świat”

Na stronie 8 styczniowego wydania „Filantropa naszych czasów” pani Karolina Kasprzak zamieściła informację o spotkaniu podsumowującym projekt „Otwarty świat-aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością”. Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez naszą fundację i Fundację „Mały piesek Zuzi”.
Artykuł można przeczytać (str.8):
http://filantrop.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/FILANTROP-styczen-Internet3.pdf

„Kultura słowa – integracyjne warsztaty teatralne”

Projekt „Kultura słowa – integracyjne warsztaty teatralne” miał na celu zwiększenie integracji  seniorów (60+) i  młodych osób (wiek gimnazjalny i licealny) w trzech gminach na terenie Wielkopolski. Zaproponowaliśmy uczestnikom integracyjne warsztaty prowadzone przez aktora, podczas których przy pomocy utworów polskich romantyków, zwróciliśmy uwagę na piękno i bogactwo polskiego języka literackiego. Podczas pracy osoby młodsze i starsze mogły się poznać , pokazać swoje zalety, wykazać gotowość do współdziałania i przekonać się, że są sobie nawzajem potrzebne.  Seniorzy zostali zmotywowani do wyjścia z domu, przerwania izolacji i podjęcia jakiegoś działania. Oddziaływali wychowawczo na młodzież, przekazując i utrwalając w młodych ludziach zasady dobrego współżycia w grupie, zasadę wzajemnego poszanowania drugiego człowieka, wytrwałości i cierpliwości. Uczestnictwo w projekcie wpłynięło na poprawę stanu psychicznego osób starszych i na zwiększenie ich pewności siebie. Młodzież zaraziła seniorów swoją energią i chęcią działania. Młodzi ludzie uzmysłowili seniorom, że nie są przez nich odrzucani, że liczą na możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia osób starszych. Wszyscy  pogłębili umiejętność pracy w zespole, prowadzenia dyskusji, słuchania argumentów rozmówców oraz rolę kompromisu przy działaniach grupowych. Uczestnicy pracując na wybranych wierszach   dowiedzieli się  jak ważnymi elementami interpretacji tekstu są m. in. oddech, dykcja i emisja głosu.
Zajęcia zakończyły się  prezentacją przed publicznością w wykonaniu uczestników warsztatów. Aby pogłębić integrację osób biorących udział w projekcie każdy uczestnik otrzymał, oprócz dyplomu ukończenia warsztatów, zaproszenie na spektakl teatralny Sceny z Bliska, który odbył się w Domu Kultury „Pod Lipami”
Projekt był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

swwznak-kolor pomn 2

Patronat medialny:  Radio Emaus i Radio Merkury.

LOGO EMAUSp      LogoRadioMerkuryp

Galeria

Podziękowania za udział w projekcie „Otwarty świat”

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, których zaangażowanie i wkład pracy przyczyniły się do realizacji projektu.

Osoby i firmy, które szczególnie chcielibyśmy wyróżnić to:

 • Fundacja „Mały Piesek Zuzi” – prezes Joanna Nawrocka-Rohnka
 • Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie – dyr. Małgorzata Hejdysz
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Zawsze Razem” w Poznaniu – dyr. Maria Warda
 • Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach – dyr. Alicja Kasperczak
 • „Nasz Dom” – Ośrodek Pedagogiczno – Rehabilitacyjny Sióstr Felicjanek
  w Gębicach – dyr. siostra Jadwiga Targańska
 • Radio Markury
 • Radio Emaus
 • Szymon Bojdo
 • Katarzyna Lubelska
 • Ewa Woźniczka
 • Kamila Kuik
 • Agnieszka Piechowiak
 • Ewa Barczyńska
 • Anna Pezacka-Gumna
 • Teatr Nowy w Poznaniu – dyr. Piotr Kruszczyński
 • Janusz Andrzejewski
 • Mariusz Zaniewski
 • uczniowie szkoły „Zawsze Razem” występujący podczas gali 30.11.2013 r.
 • Agnieszka Gładyszak-Knychała
 • Piotr Moczyński
 • Zespół YesKiezSirumem
 • Wydawnictwo BIS
 • Stowarzyszenie Literacko Muzyczne „Ballada”
 • Fagus – fotografia leśna
 • Usługi Informatyczne Jolanta Łukowska
 • Prestige Marek Skrocki – Agnieszka Śledzińska
 • Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski
 • Michał Nitschke
 • Estrada Poznańska
 • „Filantrop naszych czasów”
 • Agnieszka Łomnicka-Falińska
 • Joanna Haremza-Biegalska
 • wolontariusze

W imieniu Zarządu Fundacji – Jagna Piechowiak

Zbiórka publiczna: „Windą w otwarty świat”

Informujemy, że prowadzimy zbiórkę publiczną na windę dla dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze Razem” w Poznaniu.

Zezwolenie nr SO-I.5311.57.2013 Prezydenta Miasta Poznania

Nr konta dla zbiórki   68 1020 4027 0000 1202 1208 2592

Termin zbiórki 19.11.2013 r. – 31.12.2013 r.

DSC06038

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej:
skan 1skan 2

„Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością” – koncert

Serdecznie zapraszamy na spotkania podsumowujące projekt „Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością”, które odbędą się w Połajewie w Gminnym Ośrodku Kultury

Plakat - Otwarty świat - spotkanie

oraz w Poznaniu w Pawilonie Nowa Gazownia na ulicy Ewangelickiej 1

Plakat - Otwarty świat PN 11